Najkrajšie veľkonočné vajíčko

Súťaž Najkrajšie veľkonočné vajíčko je  medzitriedna výtvarná súťaž žiackych kolektívov 1. stupňa.

Pri prechádzkach počas Veľkej Noci sa zájdite  pokochať výstavou veľkonočných kraslíc, ktoré vlastnoručne vyrobili celé triedne kolektívy 1. stupňa našej školy. Krásne veľkonočné kraslice nájdete  na oknách z Popradskej ulice. Ak vás aj niektorá z nich očarí, zahlasujte za ňu na EduPage. Žiaci súťažia o cenu „Najkrajšie veľkonočné vajíčko“.

Prajeme vám príjemnú veľkonočnú prechádzku!