Pohyb živočíchov v praxi

Žiaci VIII. A mali hodinu biológie spestrenú prítomnosťou niekoľkých živých druhov živočíchov ako sú mnohonôžky, dážďovky, žaba a slimák. Vďaka študentke UPJŠ v Košiciach, ktorá mala pedagogickú prax na našej škole, mohli žiaci priamo pozorovať stavbu tela, sfarbenie, správanie, no najmä ich pohyb, pretože na ten sa pri ich skúmaní mali zamerať. Žiaci pracovali v skupinách a snažili sa prísť na to, v ktorom prostredí žije, ako a prečo sa pohybuje a čo pri pohybe pomáha ich konkrétnemu druhu živočícha.