Rastlinná a živočíšna bunka

Žiaci VI. C využili svoje vedomosti z hodín biológie pri tvorivej činnosti. Šiestaci vytvorili originálne trojrozmerné modely rastlinnej a živočíšnej bunky. Pri ich výrobe využili svoju fantáziu a spracovali rozmanité materiály,  vďaka čomu je každý z modelov jedinečný.