Knižný kvíz

Marec je mesiac kníh, tak sme sa téme literárnych diel a známych autorov venovali aj na knižnom kvíze v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci siedmeho ročníka, ktorí súťažili v štvorčlenných tímoch. Otázky, ktoré boli pre nich pripravené, pokrývali známe, ale aj menej známe témy z oblastí detskej literatúry aj literatúry pre mládež. Veľa z týchto diel žiaci v súčasnosti poznajú  okrem knižnej  formy aj vo filmovom prevedení. Kvíz pozostával z 28 otázok rôznej náročnosti. Víťazom sa stal tím žiakov 7. B triedy s devätnástimi správne zodpovedanými otázkami. Na druhom mieste sa obsadil tím žiakov 7. C triedy s osemnástimi správnymi odpoveďami a tretie miesto patrilo tímu triedy 7. A so sedemnástimi bodmi.

Všetkým  zúčastneným  blahoželáme. Veríme, že kvíz v anglickom jazyku s témou kníh bol pre nich zábavou aj obohatením, a to nielen po jazykovej stránke, ale aj  po stránke obsahovej. Ďakujeme za finančný príspevok RADE RODIČOV, vďaka ktorým  sme mohli zakúpiť odmeny.