Veľkonočný kvíz

Dňa 25. 3. 2024 sa uskutočnil medzitriedny Kvíz žiakov 6. ročníka v anglickom jazyku. Témou boli blížiace sa sviatky Veľkej noci a s nimi spojené tradície. Kvíz obsahoval 20 otázok a preveril  vedomosti žiakov ohľadom týchto sviatkov. Otázky boli pestré a  okrem kresťanského  rozmeru Veľkej noci  zohľadnili aj ich súčasné i modernejšie vnímanie naprieč rôznymi krajinami.

Deti sa počas kvízu zabavili a obohatili si slovnú zásobu súvisiacu s danou problematikou. Taktiež si odniesli okrem sladkej odmeny aj nové poznatky súvisiace s odlišnosťami kultúr a ich rôznorodého pohľadu na veľkonočné sviatky.  Žiaci dostali sladkú odmenu, ktorá bola hradená z finančného príspevku RADY RODIČOV.