Hudobná výchova

Hudobná výchova sa zameriava na rozvoj hudobných schopností a na samotné vnímanie a porozumenie hudbe. Základné prvky hudobnej výchovy zahŕňajú  pochopenie rytmu, melódie a harmónie. Žiaci sa tiež učia históriu hudby, štýly, hudobné nástroje a techniky.