Výtvarná výchova na II. stupni

Výtvarná výchova podporuje rozvoj kreativity a schopnosti individuálneho vyjadrenia vlastnej fantázie. Umožňuje žiakom objaviť a vyvinúť svoj vlastný umelecký štýl a predstavivosť. Práca s rôznymi výtvarnými technikami a nástrojmi podporuje jemnú motoriku a koordináciu rúk a očí, čo je dôležité nielen pre umelecký výkon, ale aj pre celkový motorický rozvoj. Naši žiaci vytvárajú nielen krásne práce, ale aj rozvíjajú svoje  umelecké zručnosti.