Biologická olympiáda

Žiaci 8. a 9. ročníka sa počas dvoch dní, 10. – 11.1.2024, zúčastnili školského kola biologickej olympiády. V teoretickej časti preukázali svoje vedomosti z predmetu biológia pri riešení vedomostného testu. Praktická časť sa konala v priestoroch učebne biológie, kde sa súťažiaci popasovali s dvomi praktickými úlohami, a tak využili nadobudnuté zručnosti pri práci s mikroskopom. Všetci zúčastnení sa stali úspešnými riešiteľmi a do okresného kola postúpila z 2. miesta Natália Šugárová, VIII.B a Patrik Průša, IX.B, ktorý sa umiestnil na skvelom 1. mieste.

Víťazí  dostali milé ocenenia z finančného príspevku RADY RODIČOV.

Srdečne blahoželáme!