Vesmír

Žiaci našej školy sa v rámci hodín fyziky zúčastnili otvorenej hodiny ASTRONÓMIE, kde mali možnosť sami tvoriť súhvezdia a nahliadnuť do SVETA VESMÍRU.