Newsletter – jún 2024

Milí rodičia i žiaci, letí k vám nový newsletter. Dozviete sa v ňom o aktivitách, ktoré sa konali na našej škole. Nazrite do nášho sveta, v ktorom objavíte veľa šikovných rúk i múdrych hlavičiek.
Prajeme  príjemné čítanie.
S pozdravom Trebiška.

Slávnostné ukončenie školského roka 2023/2024

Školské atletické hry

Aquatlon

Školský výlet 5. ročník

Majstri školy

Volejbal

Školský výlet ôsmakov

Cvičenie v ŠKD

Výlet VII. A a VII. C

Výlet druhákov

Súťaženie z prvouky

Deň otcov

Slávik Slovenska

Výlet 6. A a 6. B

Botanická záhrada

Zábavná fyzika

Diktátová výzva

Školský výlet do Betliara

Kráľ čitateľov v 2. ročník

Školské preteky  O MAJSTRA ŠKOLY – letné kolo

Rozlúčka 4. C s 1. stupňom

Steel park v Košiciach

 

Kráľ čitateľov

Poľsko

Výlet prvákov

Vybíjaná v treťom ročníku

Súťaž z výtvarnej výchovy

Návšteva MŠ

Plavecký výcvik

Škola v prírode

Návšteva mestskej knižnice

Prírodovedno-športová exkurzia v Barci

 

 

Noc v škole