Slávnostné ukončenie školského roka 2023/2024

Dnes sme slávnostne ukončili šk. rok 2023/2024. Pán riaditeľ Mgr. Peter Fábry predniesol príhovor, v ktorom sa poďakoval  všetkým zamestnancom školy a poďakoval sa aj žiakom za ich úsilie a prácu za celý školský rok. Pán riaditeľ odovzdal ceny pre premiantov z jednotlivých  tried a následne sme sa rozlúčili veľkým potleskom s deviatakmi.