Majstri školy

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O MAJSTRA ŠKOLY NAJLEPŠIEHO ŠPORTOVCA/ŠPOTOVKYNE V PLÁVANÍ
ZA ŠK. ROK 2023 – 2024

Dňa 27. 6. 2024 sa uskutočnilo vyhodnotenie celoročnej súťaže športovcov
-žiakov našej školy pod názvom Súťaž o majstra školy v plávaní za šk. rok 2023 – 2024.
Za prítomnosti riaditeľa školy Mgr. Petra Fábryho a organizátora súťaže Mgr. Štefana Ivanča a Mgr. Kataríny Veľkej sa odovzdali ocenenia dvom najúspešnejším športovcom, jednému najlepšiemu plavcovi a jednej najlepšej plavkyni, ktorých umiestnenie vyšlo po spočítaní výsledkov za všetky tri školské kolá v plávaní/zimné, jarné, letné/. Zároveň sme sa im poďakovali za úspešnú reprezentáciu školy spojenú s celoročným úsilím o výborné výsledky.

Majstri školy:

  1. – 2. roč. Studeničová Júlia 1. C, Čižmár Daniel 2. B
  2. – 4 .roč. Brejčáková Viktória 4. C, Šimko Matúš 4. A
  3. – 6. roč. Mati Laura Mia 6. C, Guzy Leo 5. B
  4. – 9. roč. Križák Andrej 7. A, Kiss Lilly 8. B

spracoval: Mgr. Štefan Ivančo, organizátor súťaže