Prírodovedno-športová exkurzia v Barci

Žiaci z 3. B si vychutnali krásny slnečný deň v prírode, v Barčianskom parku. Naživo videli labute, rodiny divých kačiek a iné voľne žijúce živočíchy v parku pri jazere.  Tretiaci načerpali energiu zo stromov a zasúťažili si v hľadaní rôznych prírodnín. Žiaci mali dostatok pohybu a príjemne unavení sa električkou vrátili do školy.