Rozlúčka 4. C s 1. stupňom

Začali ako milí malí prváci. Zažili s pani učiteľkou Dašou Štofovou a pani vychovávateľkami Silviou Sedlákovou a Evkou Feketeovou veľa spoločných, čarovných, poučných a všakovakých chvíľ, ktoré si nesú v ich srdciach.  Zmúdreli, podrástli a prišiel čas, aby postúpili na vyšší stupeň. A tak sa spolu – deti, pani učiteľka, pani vychovávateľky a rodičia rozlúčili, poďakovali a na záver pošantili na rozlúčkovej slávnosti na Dopravnom ihrisku v Košiciach.

Prajeme im veľa úspechov na 2. stupni našej Trebišky.