Steel park v Košiciach

Aj v tomto školskom roku  žiaci 8. ročníka strávili zaujímavé dopoludnie v Steel parku Košice. Vyskúšali si rôzne aktivity z oblasti fyziky, chémie a robotiky. Overili a rozšírili si tak svoje poznatky v oblasti vedy a techniky, čo môže v budúcnosti ovplyvniť výber ich povolania.