Školské preteky  O MAJSTRA ŠKOLY – letné kolo

Na záver školského roka sa už tradične konali dňa 17. 06. 2024 záverečné letné plavecké preteky žiakov vo voľnom spôsobe. A tu sú výsledky.

Kategória 2. ročník dievčatá

 1. Hajduková Laura
 2. Dropková Jana
 3. Kaletová Stela

Kategória 2. ročník chlapci

 1. Čižmár Daniel
 2. Králik Filip- 1. roč.
 3. Bito Martin

Kategória 3. – 4. ročník dievčatá

 1. Szilágyiová Natália
 2. Gombošová Dáša
 3. Šugárová Simona

Kategória 3. – 4. ročník chlapci

 1. Šimko Matúš
 2. Myška Dávid
 3. Bodnár Igor

Kategória 5. – 6. ročník dievčatá

1. Szilágyiová Alexandra

2. Mati Laura Mia

Kategória 5. – 6. ročník chlapci

 1. Guzy Leo
 2. Fedorko Denis
 3. Tauš Adam

Kategória 7. – 9. ročník dievčatá

 1. Kiss Lilly
 2. Králová Alžbeta

Kategória 7. – 9. ročník chlapci

 1. Križák Andrej
 2. Kropuch Milo
 3. Maňko Michal

Preteky sa konali pod vedením Mgr. Kataríny Veľkej a Mgr. Štefana Ivanča. Letné preteky otvoril pán riaditeľ Mgr. Peter Fábry, ktorý v mene školy privítal všetkých plavcov. Po ich ukončení sa výsledky hneď vyhodnotili a rozdali sa najlepším žiakom medaily. Medzi plavcami sa opäť raz objavili veľké talenty.

Preteky pripravili a realizovali: Mgr. Katarína Veľká a Mgr. Štefan Ivančo.

 

Našim žiakom k účasti a víťazstvu na pretekoch gratulujeme a želáme im veľa ďalších úspechov do budúcich kôl.