Kráľ čitateľov v 2. ročník

V máji sa konala medzi druhákmi súťaž o najlepšieho čitateľa. Z každej triedy boli vybraní dvaja čitatelia. Súťažili nielen v rýchlosti čítania, ale aj v porozumení textu a  reprodukcii čítaného.

Kráľovnou čitateľov sa stala Dária Kuchárová z 2. C triedy. Ďalší výborní čitatelia sú Peter Zambo 2. A, Elina Takáčová 2. B, Richard Buc 2. C, Eduard Kalinič 2. A a Liliana Blizmanová 2. B.

Všetci čitatelia boli odmenení knihami, na ktoré prispela rada rodičov.