Poľsko

V dňoch 5. 6. – 7. 6. sa žiaci 9. ročníka zúčastnili výletu do Poľska. Tento výlet je na našej škole tradíciou a žiakov posledného ročníka čaká počas troch dní bohatý program.

Prvý deň výletu  začal v Osvienčime prehliadkou koncentračného tábora spojenou s výkladom. Táto exkurzia trvala približne 3 hodiny a deviataci  mali možnosť vidieť priamo miesto, ktoré poznajú z učebníc dejepisu. Výklad počas prehliadky prinášal aj zdokumentované  príbehy ľudí z daného miesta, ktoré spolu s fotografiami  umocnili celkový zážitok. Počas druhého dňa deti absolvovali prehliadka hradu Wawel a historického centra  Krakova. Počasie bolo krásne a historické centrum si všetci vychutnali. Neskôr sa autobusom žiaci presunuli do soľnej bane Wieliczka, ktorá patrí medzi najstaršie na svete a ponúka prehliadku soľných komplexov a exponátov. Po takmer dvojhodinovej prehliadke tu žiaci aj prespali. V autobuse prevládala dobrá nálada, aj keď miestami ju premohla únava.

Veríme, že deti budú na tento výlet dlho spomínať.