Výlet prvákov

Dňa 27. 5. 2024 sa uskutočnil výlet prvákov do ZOO Kavečany. Žiaci boli veľmi nadšení zvieratkami, ktoré mohli vidieť i pozorovať pri kŕmení. Najviac ich zaujal komentovaný výklad o živote opíc, ktorý im sprostredkovala ich ošetrovateľka. Radosť mali aj z kŕmenia tuleňov.

Všetci prváci si z výletu odnášali krásne zážitky a poznatky o zvieratkách.