Vybíjaná v treťom ročníku

Tretiaci si užili medzitriedne zápasy vo vybíjanej. Spolužiaci hlasno a srdečne povzbudzovali a domov si odniesli všetci sladkú odmenu i medaily.