Súťaž z výtvarnej výchovy

Žiaci 7. a 6. ročníka sa v rámci výtvarnej výchovy zapojili do súťaže, kde vytvárali 3D biotopy. Biotop je také miestne prostredie, ktoré spĺňa nároky charakteristické pre konkrétne živé organizmy. Naši žiaci boli kreatívni a vytvorili krásne prototypy rôznych krajín.