Školský výlet ôsmakov

Dňa 24. 6. 2024 vyrazil autobus plný ôsmakov do Banskobystrického kraja. Prvý deň navštívili Banskú Bystricu, kde absolvovali zážitkovú expozíciu. Stála THURZO – FUGGER zážitková expozícia  priblížila žiakom banícku históriu Banskej Bystrice a okolitých obcí a miest. Pútavá prehliadka vrátila ôsmakov vyše 500 rokov späť do čias rozkvetu baníctva.  Žiaci si prešli historické centrum a niektorí stihli aj krásny výhľad z Hodinovej veže. Nasledujúci deň strávili v prírode Kremnických vrchoch, kde spoznali Görgeiho tunel. V prírode opäť kráčali po stopách Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti, ktorá dala tunel v 14. storočí vybudovať, aby mohla rýchlejšie prepravovať rudy. Po obede sa v horskom prostredí ozýval smiech a radosť z voľnočasových aktivít. Niekoľkí žiaci stihli aj krásny západ slnka v prírode. V posledný deň spoznali geografický stred Európy v Kremnických Baniach a navštívili Kremnicu. V Kremnici objavili Mincovňu, kde sa im páčila najmä výroba mincí. Po návšteve múzea mali možnosť vidieť historické centrum Kremnice. Po troch krásnych dňoch sa 26. 6. 2024 vrátili do Košíc.