Botanická záhrada

Rozlohou najväčšia botanická záhrada na Slovensku sa nachádza v Košiciach. V. B a V. C obdivovali prirodzenú krásu prírody.  V tropickom skleníku sme sa zúčastnili podujatia Motýle exotických trópov. Nevynechali sme ani zbierku preparovaných motýľov a iného hmyzu, či pomoc pri kŕmení niekoľkých zvierat.