Slávik Slovenska

Dňa 11. 4. 2024 sa na našej škole uskutočnilo Školské kolo speváckej súťaže v speve ľudových piesní s názvom Slávik Slovenska.

Žiaci a žiačky súťažili v troch kategóriách :

  1. kategória – žiaci 1. – 3. ročníka
  2. kategória – žiaci 4. – 6. ročníka

3.kategória – žiaci 7. –9. ročníka

Do okresného kola postúpili víťazi školského kola vo všetkých troch kategóriách.

Ďakujeme všetkým súťažiacim za spevácke výkony.

Tu sú výsledky:

  1. kategória: 
  2. miesto – Klára Birošová
  3. miesto – Juraj Jablonský a Amália Bobková
  4. miesto- Matilda Semanová a Simona Buksarová
  1. kategória: 
  2. miesto Natália Krajňáková
  3. miesto Lea Bobková
  4. miesto Bianka Goncová a Anna Mačatová