Diktátová výzva

Už v druhom ročníku si terajší štvrtáci v 4. B dali spoločnú diktátovú výzvu – ak napíšu kontrolný diktát a spoločne budú mať menej ako 35 chýb, tak to oslávia tortou. Podarilo sa to v 4. ročníku pri napísaním ôsmeho diktátu. Oslava bola sladká – marlenková.