Aquatlon

Dňa 20. 6. 2024 sa uskutočnil už 19. ročník tradičného triatlonu žiakov o pohár starostu pre žiakov ZŠ v MČ Košice-Západ. Avšak tento rok pre nepriaznivé počasie bola vynechaná disciplína na bicykli, preto bol triatlon zmenený na aquatlon. Akcie sa zúčastnilo vyše 75 detí, nielen z našej školy, ale túto súťaž absolvovali aj deti zo ZŠ Bernoláková 16 a ZŠ Bernoláková 18.

Súťaž otvoril riaditeľ školy Mgr. Peter Fábry a následne aj p. zást. starostu MČ-Západ. Súťažiaci boli na začiatku oboznámení s traťou a priebehom aquatlonu. S organizáciou akcie pomáhali aj pracovníci školy – p. zástupkyňa RŠ Ing. V. Gondová, Mgr. P. Onderík, Mgr. V. Havrilová, Ing. M. Solariková a  hlavní organizátori súťaže Mgr. M. Šamudovská, Mgr. M. Papcun a Mgr. Š. Ivančo. S priebehom súťaže nám pomohli aj zamestnanci našej plavárne p. M. Majdák, p. školník p. M. Sedlák a technická čata – žiaci z VIII. A, VIII. B a VIII. C. Aquatlon spríjemnilo aj krásne počasie a skvelú atmosféru vytvorili svojím povzbudzovaním na školskom ihrisku žiaci, učitelia i rodičia. Víťazi jednotlivých kategórií získali diplomy a medaily, ktoré financovala MČ KE-Západ. Ceny odovzdal p. zást. Starostu MČ-Západ.