Návšteva MŠ

V máji sa 1. C vybrala na návštevu do MŠ, aby škôlkarom ukázala, ako vedia pekne  čítať. Aj u nich sa našli deti, ktoré to už dokážu. Program si potom spestrili kreslením na asfalt. Bol to veľmi príjemný deň.