Fyzikálne experimenty

Keď žiaci 8. B vezmú fyzikálne experimenty do vlastných rúk, tak to môže  dopadnúť tvorivo, zábavne a s nadšením. Tentokrát sa venovali téme s názvom Silomer.