Prednáška o drogách

V spolupráci s policajným zborom a jeho oddelením prevencie sme zorganizovali besedu o negatívnych účinkoch drog pod vedením npor. Ing. E. Glovčíkovej.

V rámci besedy si približne 50 žiakov zo 7. B a z 8. až 9. ročníka pozrelo dňa 1. 2. 2024  prácu služobného psa pri vyhľadávaní drog a zbraní. Psovod npráp. Štefan Mitruška vysvetlil, ako fungujú a pracujú ako dvojica. Žiakov prednáška zaujala a prítomnosť psa nás všetkých potešila.

Koordinátor prevencie: Ing. D. Kassayová