Školské kolo geografickej olympiády

Dňa 19. 1. 2024 sa žiaci II. stupňa zúčastnili školského kola geografickej olympiády. Cieľom tejto olympiády je podporovať záujem mladých ľudí o geografiu, rozvíjať ich analytické a kritické myslenie v súvislosti s geografickými javmi a procesmi. Riešia rôzne úlohy, ktoré môžu zahŕňať prácu s mapou, analýzu geografických dát, riešenie problémov spojených s geopolitikou, ekosystémami, rozlišovanie časových pásiem alebo pracovať s geografickými súradnicami. Žiaci vypracovali test cez EduPage, ktorý následne vyhodnotil celé školské kolo. Tento školský rok sme mali veľa úspešných riešiteľov.

Výsledková listina školského kola v jednotlivých kategóriách:

Kategória G:

 1. Lukáš Mihalko,V. C
 2. Eduard Dropko, V. B
 3. Patrik Bazelides, V. C
 4. Kristián Liščinský, V. B
 5. Samuel Tocik, V. B
 6. Rebeka Olívia Heard, V.A
 7. Richard Adamišin, V. C

Kategória F:

 1. Michal Maňko, VII. B
 2. Laura Hutyrová, VII. A
 3. Dárius Teo Dzuruš, VII. A
 4. Filip Špak, VI. B
 5. Andrej Križák, VII. A
 6. Hugo Boroš, VII. C
 7. Oliver Krinický, VII. A
 8. Richard Latzko, VII. C
 9. Natália Krajňáková, VI.  A
 10. Tobias Guzy, VI. C
 11. Ema Blizmanová, VI. B

Kategória E:

 1. Natália Šugárová, VIII. B
 2. Marek Petruška, VIII.  A
 3. Marek Petráš, VIII. A
 4. Samuel Petrik, IX. C
 5. Michal Chrena, VIII. C
 6. Patrik Průša, IX. B
 7. Marko Kiss, IX. B
 8. Lucia Bakšiová, VIII. B
 9. Marko Visokai, IX. C

Blahoželáme víťazom a prajeme veľa šťastia, žiakom ktorí postupujú na okresné kolo, ktoré sa uskutoční dňa 12. 03. 2024.