Olympiáda zo SJL

Účasť na olympiáde zo slovenského jazyka umožňuje žiakom hlbšie sa ponoriť do gramatiky, slovnej zásoby a štruktúry slovenského jazyka. Žiaci sa takto učia riešiť komplexné jazykové problémy,  interpretovať texty a zlepšujú si svoje jazykové schopnosti. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry obsahuje vždy veľmi náročné úlohy, ktoré vyžadujú kritické myslenie a analytické schopnosti. Tento rok úspešne bojovali aj naši žiaci s náročnými zadaniami.

Výsledková listina školského kola:

  1. Soňa Staneková, 9. A
  2. Lucia Bakšiová, 8. B
  3. Laura Gundziková, 9. B
  4. Marek Petruška, 8. A

Žiaci dostali diplomy a malé prekvapenia, ktoré sme mohli zakúpiť z príspevku RADY RODIČOV.