Beseda o AIDS a HIV

Žiaci 9. C besedovali s pani preventistkou PaedDr. L. Olajošovou z CPP v Košiciach. Beseda, okrem problematiky HIV/AIDS tiež upozorňuje na riziká chovania spojeného s pohlavnou dospelosťou a predstavuje bezpečné východiská z týchto rizík. Snahou je rozvíjať u žiakov do budúcna väčšie prevzatie zodpovednosti za svoje sexuálne zdravie.

Zodpovedná osoba: koordinátor prevencie Ing. Kassayová