Technická olympiáda

Dňa 11. 10. 2022 sa konalo školské kolo technickej olympiády online formou. Súťaže sa zúčastnili žiaci IX. B a IX. C triedy. Školské kolo pozostávalo z testu s 30 otázkami. Do okresného kola postupujú: Richard Šomodi (I. miesto) z IX.C a Andrej Tomečko (II. miesto) z IX. B.

Súťažiacim prajeme veľa šťastia.