Aktivity v CVČ

V rámci výtvarnej výchovy sme navštívili výtvarné ateliéry v centre voľného času. Pracovali sme s hlinou a vymodelovali sme rybičky. Nálada bola vynikajúca a rúčky veľmi šikovné.