Archeoskanzen v Nižnej Myšli

Dňa 5.10. 2022  žiaci 6. ročníka navštívili v rámci predmetu dejepis Archeoskanzen v Nižnej Myšli. Je to významné archeologické nálezisko z doby bronzovej. Exkurzia začala komentovanou prehliadkou Myšľanského múzea v kaštieli z 13. storočia. V múzeu sa okrem archeologickej časti nachádza aj etnografická a cirkevná expozícia.  Pokračovali sme presunom do Archeoskanzenu so sprievodcom, ktorý nás zaujal svojím zaujímavým výkladom. Sme veľmi radi, že exkurzia šiestakov oslovila a veľmi sa im páčila. Opäť sa potvrdilo, aké je dôležité  prepájať vedomosti s praxou.