Beseda – kariérové poradenstvo

Dňa 19. 10. 2022 mali žiačky ôsmeho ročníka besedu s absolventkou strednej pedagogickej školy . Na tejto besede sa žiačky dozvedeli veľmi veľa užitočných informácií o štúdiu na strednej škole, prijímacích skúškach a možnostiach uplatnenia po skončení štúdia.