Voľné pracovné miesto – vychovávateľka školského klubu detí

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Začiatok pracovného pomeru od 1. decembra 2022

 

Vychovávateľka školského klubu detí

 

Kategória

Vychovávateľ

 

Názov a adresa zamestnávateľa

Základná škola

Trebišovská 10

040 11 Košice

 

Kontakt

zstrebke@gmail.com

tel.č.: 055/6424647

 

Kvalifikačné predpoklady

kvalifikácia na výchovu v školskom klube detí

 

Požadované doklady

– žiadosť,

– životopis,

– súhlas so spracovaním osobných údajov,

– kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

 

Ostatné:

Úväzok: 18,5 hodín, 74 %.

Plat: platová trieda 4 od 761, 00 € (začínajúci pedagóg)

 

Všetky doklady je potrebné doručiť osobne alebo na e-mail zstrebke@gmail.com do 26. 11. 2022. Do predmetu napísať Miesto ŠKD.