Testovanie k identifikácii športového talentu

Naši prváci mali možnosť absolvovať  testovanie k identifikácii športového talentu. Testovaním sa preverovali pohybové predpoklady žiakov 1. aj 3. ročníka. Zároveň sa zisťovala výška a váha žiakov v daných ročníkoch.

Disciplíny:

  • predklon v sede s dosahovaním,
  • opakovaná zostava s tyčou,
  • výdrž v zhybe s nadhľadom,
  • skok do diaľky  z miesta,
  • ľah-sed za 60 sekúnd,
  • kotúľanie 3 lôpt po trase,
  • člnkový beh 4×10m,
  • vlajková naháňačka,
  • viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m.

Každá trieda, tak bola celý deň v telocvični, čo sa deťom  páčilo. Mali možnosť  vyskúšať si zaujímavé fyzické  aktivity a pre mnohé deti aj úplne nové športové disciplíny. Aj preto bolo toto dopoludnie zaujímavé a žiaci mali radosť z pohybu. Výkony deti boli veľmi rozmanité, ale ukazujú sa medzi nimi aj  nádejné športové talenty.