Atletická dráha

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

 

Usmernenie mesta Košice vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport v súlade s Usmernením k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

 

Prevádzkový poriadok športového areálu – atletickej dráhy