Geografická olympiáda

Geografická olympiáda je najvyššia súťaž v predmete geografia. Ako každej súťaži, tak aj tejto predchádzalo online školské kolo, ktorého sa zúčastnili … Čítať ďalej Geografická olympiáda