Geografická olympiáda

Geografická olympiáda je najvyššia súťaž v predmete geografia. Ako každej súťaži, tak aj tejto predchádzalo online školské kolo, ktorého sa zúčastnili prihlásení žiaci. Víťazi školského kola postúpili do vyššieho levelu – do okresného kola.  Okresné kolo je pre 5. ročník skúškou toho, čo dokážu a starší žiaci už na ňu idú ako skúsení súťažiaci.

Úspešnými riešiteľmi tohto ročníka okresného kola GEO sa stali:  na 4. mieste Richard Kováč zo 6. C a  na 6. mieste Natália Šugárová zo 7. B.

Na 3. mieste sa umiestnila Martina Grodná z 9. A, ktorá aj postupuje do krajského kola.