Zmluvy 2011

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 214012011: zverejnené 26.09.2011
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 214062011: zverejnené 26.09.2011
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 214082011: zverejnené 26.09.2011
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 214072011: zverejnené 26.09.2011
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 214052011: zverejnené 26.09.2011
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 214022011: zverejnené 26.09.2011
Dohoda o odpustení nájomného: zverejnené 22.11.2011
Zmluva o zabezpečení zdravotnej pracovnej služby: zverejnené 14.06.2011
Zmluva o dielo č. 01/2010: zverejnené 05.04.2011
Odber a laboratórne skúšky vzoriek počas roka 2011: zverejnené 21.01.2011
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 214012011: zverejnené 28.12.2010

Zmluvy T-Mobile Slovensko, a.s. a Slovak Telecom, a.s.: rok 2006 a novšie
Zmluva o pripojení: podpísané 29.09.2006
Dodatok 1 ku zmluve: podpísané 15.06.2007
Dodatok 2 ku zmluve: podpísané 27.07.2009
Dodatok 3 ku zmluve: podpísané a zverejnené 26.04.2011
Dodatok 4 ku zmluve: podpísané a zverejnené 06.12.2012
Dodatok 5 ku zmluve: podpísané a zverejnené 28.08.2014
Dodatok 6 ku zmluve: podpísané a zverejnené 07.07.2016
Dodatok 5 ku zmluve: podpísané a zverejnené 27.09.2018

Zmluva o pripojení: podpísané 29.09.2006
Dodatok 1 ku zmluve: podpísané 15.06.2007
Dodatok 2 ku zmluve: podpísané 27.07.2009
Dodatok 3 ku zmluve: podpísané a zverejnené 26.04.2011
Dodatok 4 ku zmluve: podpísané a zverejnené 06.12.2012
Dodatok 5 ku zmluve: podpísané a zverejnené 28.08.2014
Dodatok 6 ku zmluve: podpísané a zverejnené 07.07.2016
Dodatok 5 ku zmluve: podpísané a zverejnené 27.09.2018

Zmluva o pripojení: podpísané 26.11.2010
Dodatok 1 ku zmluve: podpísané 26.11.2010
Dodatok 2 ku zmluve: podpísané a zverejnené 06.12.2012
Dodatok 3 ku zmluve: podpísané a zverejnené 28.08.2014
Dodatok 4 ku zmluve: podpísané a zverejnené 07.06.2016
Dodatok 5 ku zmluve: podpísané a zverejnené 27.09.2018

Zmluva o pripojení: podpísané 26.11.2010
Dodatok 1 ku zmluve: podpísané 26.11.2010
Dodatok 2 ku zmluve: podpísané a zverejnené 11.12.2012
Dodatok 3 ku zmluve: podpísané a zverejnené 28.08.2014
Dodatok 4 ku zmluve: podpísané a zverejnené 07.06.2016
Dodatok 5 ku zmluve: podpísané a zverejnené 27.09.2018