Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 bude 3.9.2018 o 8.00 hod. na školskom dvore.
8.00 hod. – 8.45 hod. – otvorenie školského roka 2018/2019
8.45 hod. – 9.30 hod. – triednické hodiny v triedach
9.30 hod. – ukončenie dňa

Na obedy sa prihlasujú rodičia v školskej jedálni sami (055/64 24 311)
Školský klub detí svoju činnosť začína 4.9.2018.

Oznam pre prvákov
Rodičia sa s deťmi stretnú v triedach.
Triedne učiteľky si deti z tried odprevadia na školský dvor.
Triedny aktív pre 1. ročník bude 5.9.2018 o 17.00 hod.