Deň otvorených dverí v Šaci

Žiaci VIII.B boli v rámci DOD na SOŠ v Šaci, kde sa oboznámili s možnosťami štúdia na strednej škole. Žiaci SOŠ ich sprevádzali po škole, ukazovali priestory, odborné učebne, ukazovali aj moderné učebné pomôcky a zariadenia. Naši ôsmaci sa oboznámili i s možnosťami duálneho vzdelávania a uplatnenia sa v praxi po skončení štúdia na tejto škole.