Elektronická prihláška na zápis

Zatiaľ nie je spustené elektronické prihlasovanie

 

Elektronická prihláška na zápis do prvého ročníka

Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzujúci e-mail.