Voľby do rady školy a triedne aktívy

Vážení rodičia,

dňa 9.9.2020 o 17.00 hod. sa uskutočnia v triedach triedne aktívy 2. až 9. ročníka. Po skončení triednych aktívov o 18.00 hod. sa uskutoční stretnutie predsedov tried v učebni biológie.

Dňa 9.9.2020 sa uskutočnia voľby do rady školy pri Základnej škole, Trebišovská 10, Košice spomedzi zákonných zástupcov žiakov 1. až 9. ročníka .

Bližšie informácie v prílohe.

Informácie k voľbám do rady školy

 

Výskedky z volieb do rady školy spomedzi zákonných zástupcov zo dňa 9.9.2020

Po sčítaní hlasov volebná komisia v zložení určila nasledujúce poradie:
Štrkolec Jozef, Ing.
Zimanová Elena, Mgr.
Mati Peter, Ing.
Benderová Elena, Ing.
Kavčiaková Eva
Taušová Zuzana, Mgr.
Kudelová Katarína

Členmi rady školy za zákonných zástupcov žiakov sa stali:
Štrkolec Jozef, Ing.
Zimanová Elena, Mgr.
Mati Peter, Ing.
Benderová Elena, Ing.