01-zapis-zaloha

 

 

Elektronická prihláška na zápis do prvého ročníka

 

Predbežné informácie k zápisu: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/zapis-do-zs-a-ms/

 

 

Milí rodičia!
Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v piatok 3.4.2020 od 14.00 do 18.00 hod.
a v sobotu 4.4.2020 od 8.00 do 12.00 hod.
Na zápis je potrebné prísť s budúcim prváčikom, priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
Prihlásiť dieťa na zápis je možné elektronicky už teraz. Po kliknutí na prihlasovací formulár nižšie vyplňte potrebné údaje a odoslanie prihlášky potvrďte.
Na Vami uvedený e-mailový kontakt príde potvrdenie o odoslaní prihlášky.
Takto vyplnenú prihlášku je potrebné vytlačiť a priniesť v deň zápisu.
Je možné ju vytlačiť v deň zápisu aj u nás v škole.
Všetky ostatné tlačivá potrebné na zápis sú na stránke školy. Je možné si ich vyplniť a vytlačiť vopred.
Na zápis musia prísť obidvaja rodičia, prípadne doniesť splnomocnenie od druhého rodiča,
ak sa zápisu nemôže zúčastniť. Tlačivo na splnomocnenie je k dispozícii nižšie na vytlačenie.

Spoznať a vidieť našu školu môžete 12.3.2020 od 15.00 do 18.00 hod.
na dni otvorených dverí s názvom Trebiškoland – www.zstrebisovska10.sk/trebiskoland-den-otvorenych-dveri/

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite: Elektronická prihláška na zápis do prvého ročníka

V prípade akýchkoľvek otázok sa informujte na telefónnom čísle 055/6424647,
alebo e-mailom zstrebke@gmail.com.

Tešíme sa na Vás!

Dokumenty k zápisu na školský rok 2021/2022:
Prihláška na etickú alebo náboženskú výchovu
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky
Splnomocnenie na zápis
Zoznam pomôcok na vyučovanie pre 1. ročník
Prihláška na stravovanie – zápisný lístok
Školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

 

 

Plagát na zápis vo formáte PDF