Riaditeľské voľná

Riaditeľské voľná delené v školskom roku 2019/-2020 – plán:

20. 11. 2019 – testovanie žiakov 5. ročníka (T5-2019)
01. 04. 2020 – testovanie žiakov 9. ročníka (T9-2020)
07. 05. 2020 – 50. výročie školy

Tieto riaditeľské voľná sa môžu podľa potreby zmeniť (napr. havária, chrípka, …)