Riaditeľské voľná

Plánované riaditeľské voľná v školskom roku 2021/2022:

18. máj 2022 (streda) – testovanie žiakov 5. ročníka (T5-2022)
06. apríl 2022 (streda) – testovanie žiakov 9. ročníka (T9-2022)

Tieto riaditeľské voľná sa môžu podľa potreby zmeniť (napr. havária, chrípka, …)