Riaditeľské voľná

Plánované riaditeľské voľná v školskom roku 2021/2022:

22. marec 2023 (streda) – testovanie žiakov 9. ročníka (T9-2023)
31. marec2023 (piatok) – Deň učiteľov

Tieto riaditeľské voľná sa môžu podľa potreby zmeniť (napr. havária, …)