Riaditeľské voľná

Plánované riaditeľské voľná v školskom roku 2020/2021:

19. máj 2021 (streda) – testovanie žiakov 5. ročníka (T5-2021)
24. marec 2021 (streda) – testovanie žiakov 9. ročníka (T9-2021)

Tieto riaditeľské voľná sa môžu podľa potreby zmeniť (napr. havária, chrípka, …)