Anglické divadlo

Žiaci siedmeho až deviateho ročníka sa dňa 30. 01. 2023 zúčastnili na predstavení anglického divadla s názvom Last wish (Posledné želanie) v Starej radnici. Predstavenie prebiehalo v anglickom jazyku a bolo dopĺňané aj scénami v iných cudzích jazykoch. Bolo prevedené zábavnou formou. Žiakov upútali zaujímavé kulisy, námet aj charaktery jednotlivých postáv.