Biela pastelka

Poďakovanie

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, s ktorou každoročne spolupracujeme, zaslala našej škole poďakovanie za účasť a zbierku, ktorou každý rok prispievame na pomoc pre zrakovo postihnutých ľudí. Ďakujeme žiačkam 9. ročníka Ninke a Lily, ktorým sa podarilo vyzbierať peknú sumu finančných prostriedkov. Všetkým dobrovoľným darcom – žiakom a ich rodičom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom školy, srdečne ďakujeme.